Siber Suç Nedir? Cezaları ve İhbar

Siber Suç Nedir? Cezaları ve İhbar

Siber Suç, herhangi bir bilişim sisteminin güvenliğini tehlikeye düşürecek faaliyetlerde bulunmak ve kişi veya kişilerin haklarına karşı bilişim sistemlerinin kullanılarak gerçekleştirildiği suçların tümüdür. Yasalarla cezası sabit olan siber suçların, normal bir suçtan hiçbir farkı bulunmamakla birlikte birçoğu para veya hapis cezası olarak infaz edilebilmektedir.

Siber Suç Cezaları
Siber suç cezaları, bilişim sistemlerini kullanarak herhangi bir siber suç işleyen kişiye verilen cezalardır. Türkiye’de yakın geçmişe kadar sınırları belirlenmiş bir kanun genelgesi bulunmuyordu ancak son yapılan yasal değişikliklerle birlikte artık işlenen siber suçların cezasının neleri olduğunu öğrenebilmek mümkün. Burada yer alan PDF dosyasını inceleyerek Bilişim Suçları ve Yeni Türk Ceza Kanununu inceleyebilir ve işlenen suçlara karşılık hangi yaptırımların uygulandığını görebilirsiniz.

Siber Suç İhbar
İşlenen herhangi bir siber suçu ihbar etmek için doğrudan 155 hattını arayarak ilgili suç birimi yardımıyla suç ihbarı yapılabilmektedir. Bunların haricinde ayrıca size karşı işlenen bir bilişim suçu hakkında dilekçe yazarak savcılık yardımıyla dava ve soruşturma açılmasını sağlayabilirsiniz.

Siber Dedektiflik

Siber Dedektiflik

Gelişen teknolojinin ilerlemesiyle birlikte ortaya çıkan Siber Dedektiflik hedef kişi ya da kişiler hakkında bilgi teknolojileri kullanılarak yasalara uyacak şekilde bilgi toplanılması ve araştırılması işlemidir. Bilgi toplama ve araştırma işlemi için teknolojiyi kullanarak neden sonuç ilişkisi kuran ve araştırma yapan kişiye de Siber Dedektif adı verilir.

Siber Dedektif’in temel amacı bir olay veya durum için  kullanılacak olan yöntem ve teknikleri önceden belirleyerek olası her türlü başarısız girişimi en aza indirgemektir.

Siber dedektifin özellikleri:
Güvenlik ve gizliliğe önem verir.
Hak ihlali yaratmaz ve yasalara uyar.
Kişilik haklarına saygılıdır.
Analitik düşünür ve olaylar arası neden sonuç ilişkisi kurar.

Siber Dedektif’in izlediği aşamalar :
Eldeki verileri toplar (Bilgi toplama)
Eldeki bilgiler ile yeni bilgilere ulaşır. (Bilgi derleme)
Ulaşılan bilgileri analiz eder. (Analiz etme)
Analiz edilen bilgileri yeni bilgilere ulaşabilecek ve ulaşılan bilgileri kullanılabilecek şekilde birleştirir. (Bütünleştirme/Sentezleme)
Birleştirdiği tüm bilgileri yorumlar. (Yorumlama/Değerlendirme)
Yorumlanan nitelikli bilgileri raporlar. (Raporlama /  Sunma)