Mevsimsel Duygu Durum Bozukluğu

Mevsimsel duygu durum bozukluğu mevsimsel depresyon ya da kış depresyonu olarak da bilinen bir depresyon şeklidir. Genellikle ilkbahar ve yaz aylarında gerilemekle birlikte sonbahar ve kış aylarında meydana gelir. Mevsim geçişlerinde nüksetmesi ve uzun süre devam edebilen bir rahatsızlık olması nedeniyle ciddi bir ruh sağlığı problemi olarak görülmektedir.

Görülme Sıklığı

Mevsimsel duygu durum bozukluğu görülme sıklığının kuzey ülkerinde yüzde 10’a yaklaştığı bilinmektedir. Kadınlarda görülme sıklığı ise erkeklere oranla yaklaşık 3 kat daha yüksek olduğu görülmektedir.

Belirtileri

En yaygın belirtileri artan uyku saatlerine rağmen enerji kaybı veya artan yorgunluk, aşırı yeme davranışı ile birlikte kilo alımını içerir. Mevsimsel duygu durum bozukluğu belirtileri majör depresyona benzer bir çok semptom içerebilir. Örneğin, üzüntü ya da depresif duygu durum hissi, daha önce zevk alınan aktivitelere karşı ilgi kaybı, konsantrasyon ve karar vermede güçlük gibi belirtiler görülebilir.

Nedenleri

Işığa karşı retinal duyarlılık gibi biyolojik faktörler bu bozukluğun ortaya çıkmasında rol oynayabilmekle birlikte strese ve depresyona yatkınlık ve gün ışığı saatlerinin kısa olduğu kuzey ülkelerinde yaşamak gibi faktörler etkili olabilir.

Tedavi Yöntemleri

Mevsimsel duygu durum bozukluğu ışık tedavisi, bilişsel-davranışçı terapi, ilaç tedavisi, ya da bu yöntemlerin çeşitli kombinasyonları ile etkili bir şekilde tedavi edilebilmektedir.

Işık Tedavisi

İlaç tedavisinde, kişi günün erken saatlerinde en az 20 dakika çok parlak bir ışığa maruz kalmaktadır. Genellikle, tedavi başladıktan 1-2 hafta sonra belirtilerde gerilemeler görülmektedir. Ancak, nüksetmeyi önlemek ve olumlu etkiyi sürdürebilmek için ışık tedavisi genellikle kış boyunca devam eder.

Bilişsel Davranışçı Terapi

Mevsimsel duygu durum bozukluğunun tedavisinde bilişsel davranışçı terapi önemli bir yere sahiptir. Öncelikle bireyin olumsuz ve işlevsiz bilişlerinin tanımlanması ve değiştirilmesi amaçlanr. Ayrca, özellikle uyku saatleri uzun olan bireyler için kış zamanlarını değerlendirebilecekleri etkinlik çizelgeleri oluşturularak davranışsal etkinleştirme kullanılır.

İlaç Tedavisi

Depresyon tedaivisinde kullanılan psikiyatrik ilaçlar bu bozukluğunun tedavisinde destekleyici ya da alternetif tedavi yöntemi olarak kullanılabilmektedir.

Siber Suç Nedir?

Teknolojinin gelişmesine paralel olarak ortaya çıkan suç türlerinden birisi de siber suçtur. Sibernetik kökeninden gelen ve İngilizce karşılığı “cyber” olan siber sözcüğü, bilgisayar ağlarına ait olan anlamındadır. Yani siber, sanal olanı ifade etmektedir.

Dikkat edilmesi gereken husus, bilgisayar ağlarına ait olan kavramından sadece kullandığımız pc ya da laptopları anlamamak gerektiğidir. Bilgisayar; veri depolanan, veri işleyen sistem ve aletlerdir. Örneğin akıllı ev sistemleri de siber suçlar kapsamında birer bilgisayardır.

Hukuk, olmayanı düzenlemez. Öncelikle düzenlenmesi gereken husus meydana gelmelidir. Siber eylemlerin siber sistemlere ve bunların kullanıcılarına zarar verebilir hale gelmesiyle yasalar da düzenlemeye gitmiştir. Türkiye’de Türk Ceza Kanunu ve İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun ile düzenlemeler yapılmış, siber suçun ne olduğu ve hangi eylemlerin cezalandırılacağı belirlenmiştir.

Siber suç kavramı yasalarımızda bu haliyle kullanılmamakta, bilişim suçu olarak adlandırılmaktadır. Dünyada siber suçu belirten diğer ifadeler ise:

 • Bilişim Suçu,
 • Elektronik Suç,
 • Dijital Suç,
 • Bilgisayar Suçları,
 • Teknoloji Suçu,

gibi isimlerdir. Siber Suç kavramının ayrıntısına, yasalarımızdaki karşılığına uygun olarak bilişim suçu ile ilgili konularda değinmeye çalışacağız.

Psikoloji Nedir, Ne İşe Yarar?

Psikoloji nedir? Kısaca bu soruya verilecek yanıt, “İnsan ve hayvanların duygu ve davranışlarının incelenmesidir.” denilebilir. Psikoloji ismi seçilirken, insanın organlarının işleyişinin incelenmesi değil, onun duygu, davranış, düşünce ve algılarının anlaşılmasına vurgu yapılmak istenmiş olmalıdır.

Psikoloji nedir? Bu soruya karşılaştığım bir kitapta öz bir cevap buldum. Fulya Taşçeviren tarafından yazılmış “Kolay, Kısa, Keyifli Psikoloji” isimli kitapta psikoloji nedir kısaca anlatılmış.

Psikoloji insan ruhunun, özünü, değişik durumlarını inceleyen, duyum, coşku ve düşünme gibi olguların kurallarını bulmaya çalışan bilim dalıdır. Namı diğer ruhbilim… Yunanca “ruh” anlamına gelen psykhe ile “bilgi” anlamına gelen logos kelimelerinden türetilmiştir. Psikoloji sözcüğü ilk olarak Alman filozof Christian Wolff (1676-1754) tarafından kullanıldıktan sonra önemsenmeye başlanmıştır.

1879’da Alman psikolog Wilhelm Wundt tarafından Leipzig’de kurulan psikoloji laboratuarı ile de psikoloji, deneysel bilim dalı unvanını kazanmıştır. İlk psikoloji deneyleri burada yapılmıştır. Psişik olaylar fizik olayları gibi incelenmeye çalışılmıştır. Daha sonra Avrupa’nın değişik yerlerinde ve Amerika’da birçok psikoloji laboratuarı açılmıştır. Bizde ise ilk psikoloji çalışmaları Farabi ve İbni Sina’nın düşünme, duygulanma, irade gibi özellikleri incelemeleriyle başlar. Erzurumlu İbrahim Hakkı’nın çalışmaları da önemlidir.

On beşinci yüzyılda Sultan İkinci Mehmed döneminde kurulan akıl hastanesinde, müzikle ve sporla hastaları tedavi yoluna gidilmiştir. Batı etkisine dayanan ilk psikoloji çalışmaları ise Hoca Tahsin Efendi’nin Psikoloji Yahut İlm-i Ruh eserini yazmasıyla başlar. Abdullah Cevdet ruhsal olaylarla beyin arasındaki ilişkileri incelemiş, Ahmet Mithat Efendi ise çocukların zihinsel ve ruhsal gelişimi ile ilgili araştırmalar yapmıştır. Ve tabi ki Mazhar Osman’ın Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi’ni kurması da Türkiye’de psikolojinin gelişiminde bir dönüm noktasıdır.

Psikoloji, felsefeden ayrılıp bağımsız bir bilim haline geldikten sonra, kısmen de olsa, bazı filozofların düşünce biçimlerinin etkisinde kalmış ve ekol olarak gelişen psikoloji akımları ortaya çıkmıştır. Ekoller genellikle tek yanlı görüşlere dayanır. İncelemek istedikleri konuyu temel öğeler açısından ele alırlar. Psikolojinin belli başlı ekolleri şunlardır: Yapısalcılık (zihin yapısı ile ilgili), İşlevselcilik (zihin göreviyle ilgili), Davranışçılık, Psikanaliz ve Geştalt Psikolojisi.

Alıntıdaki “Psikoloji nedir?” sorusunun cevabı ayrıntılı olmamakla beraber konunun farklı yönlerini kapsadığından kayda değerdir.

Psikoloji ne işe yarar?

Psikoloji insani bir bilim olarak birçok bilim dalına yardımcıdır. Kriminoloji gibi suçun anlaşılmasından, işe alım süreçlerine yaygın bir faaliyet alanı vardır.

Psikoloji insan davranışlarıyla ilgili olduğu için tıptan tamamen ayrılamaz bir bilim ve bu özelliği başta sağlık alanında psikolojiden yararlanılmasını sağlar. Dünya sağlık örgütünün tanımında insanın ruhen ve bedenen sağlıklı olması vardır. Psikoloji başta insanın ruhen sağlıklı olmasını sağlayabilir.

Travma geçiren insanlar psikolojik destek alırken psikoloji biliminden faydalabılabilir. Çocukların başlarına gelen felaketler, kişiye çok yakın birinin ölümü gibi durumlarda mesela.

Toplumsal sorunların çözümünde diğer sosyal bilimlerle birlikte psikolojiden faydalanılabilir. Örneğin ülkede kadına yönelik şiddet sorununu çözmek için bu bilimden faydalanılabilir. ABD’de okullarda yaşanan ciddi sorunların çözümü için de geçerlidir bu.

Psikoloji eğitim alanında da kullanılır. İnsan nasıl öğrenir, daha etkili bir öğrenme nasıl olur sorularına cevap verebilir psikoloji. Aynı zamanda pedagoji denilen bilim dalının belki de en iç içe olduğu bilim psikolojidir. Çocuklara nasıl davranılmalıdır, çocuklar nasıl yetiştirilmelidir? Bu sorulara cevap arar psikoloji.

Psikoloji iş dünyası için de çok önemli ve gereklidir. Kimler işe alınmalıdır, örgüt bağlılığını artırmak, iş doyumunu artırmak için neler yapılabilir, insanlar nasıl ortamlarda daha rahat ve üretken olurlar? Bu soruların yanıtı için de bu bilimden faydalanılabilir.

Reklam ve pazarlama alanı da yine bu bilimin fayda sağladığı alanlardandır. Marka algısı oluşturma, marka sadakati, tüketimi teşvik etme, akılda kalma gibi konularda endüstri dünyasında psikolojiden faydalanılır. Rafları nasıl dizersek daha fazla alış veriş yapılmasını sağlarız? Su şişesinin kapağı hangi renk olursa insanların suya talebi artar?

Neden sosyal medya siteleri genellikle mavi rengi tercih eder? Bir reklamda hangi kelimelere vurgu yapılırsa dikkat çekme ve akılda kalma artar?

Ve elbette siyasette. Psikoloji biliminin bulgularından siyasette de faydalanılır. Seçmen psikolojisi, lider algısı gibi alanlarda psikolojinin önemi inkar edilemez. Nasıl konuşmalı, hangi kelimeler seçilmeli, hangi kıyafetler tercih edilmelidir?

Psikoloji ve Psikiyatr arasındaki fark

Psikoloji yukarıda verilen alanların hepsi için kaynak sunarken Psikiyatr psikoloji biliminin verilerinin tıp alanında kullanımıdır.

Bu iki bilim dalı arasındaki esas ayrım, ikisinin eğitim anlayışları ve yaklaşımlarındaki farka dayalıdır. Psikiyatri bir tıp dalı, psikoloji ise bir sosyal bilim alanıdır. Bir üniversitenin edebiyat fakültesinde yer alan “psikoloji” bölümü, öğrencilerine psikoloji bilimini öğretir ve “psikolog” yetiştirir. Tıp fakültelerindeki “psikiyatri” dalları ise, “psikiyatr” yani ruh doktoru yetiştirir. Psikiyatrlar “tıp doktoru” unvanını taşırken, psikologlar “sosyal bilimci” unvanını taşımaktadırlar.

Burada yazılan psikolojinin kullanım alanları birer örnektir. Farklı alt dalları olan psikolojinin birçok kullanım alanından bazılarıdır bunlar. Psikoloji nedir ve psikoloji ne işe yarar sorusunun tam cevabı değildir.

Sebeplerin alanı ve bilgi üretimi

1644’te, İngiliz şairi John Milton, iç savaş ve dini fanatizmin rahatsız edici dönemlerinde, basın özgürlüğü için tutkulu bir ricada bulundu. Şöyle yazdı: “Öğrenmek için çok arzunun olduğu yerde, çok fazla tartışmanın, çok yazmanın, çok fazla düşüncenin olması gerek; Çünkü iyi insanlarda görüş aslında bilgi demektir. ”Milton, bu kelimelerle, diğer düşünürlerin de tanıdıklarını, yani, insanların özgürce tartışmasına izin verirseniz, her birinin kendi perspektifinden gelme eğiliminde olacağı fikrine değinir. oldukça iyi çözümler ile.

Örneğin Sokrates ve Platon, diyalog biçimindeki akıl yürütmenin bir tür bilgi biçimine yol açtığını düşündü. Jürgen Habermas, “iletişimsel rasyonellik” ten söz ediyor. Fakat neden bu neden değişimi bu kadar önemli? Özel akıl yürütme, bize Fransız filozof René Descartes’in bir zamanlar düşündüğü gibi “açık ve farklı fikirler” sunmuyor mu? Yoksa akıl yürütme, bireylerin sezgisel ve duygusal düşüncelerini, son psikolojik araştırmaların önerdiği gibi düzelttikleri bir süreç değil midir?

Son zamanlarda bilişsel bilim adamları Hugo Mercier ve Dan Sperber tarafından harika ilham verici kitaplarında Akıl Yürüten Enigma adlı yeni geliştirilen akıl yürütme teorisi, akıl yürütmenin evrimsel işlevinin kendi davranış ve bilgimizi geliştirmek olmadığını önermektedir. Bunun yerine, muhakemenin kökenini sosyal bir bağlamda anlamalıyız. Başkalarını ikna etmek ya da kendimizi haklı çıkarmak için sebepler sunuyoruz. Yazarların söylediği gibi: “Sebepler sosyal tüketim içindir”. Bu, evrimsel bir bakış açısına göre, nedenlerimizin mutlaka iyi olmak zorunda olmadıklarını, ancak sadece verimli olmalarını gerektirmektedir. Kendi nedenlerimize hizmet etmeleri gerekiyor ve eğer basit argümanlarla iyi çalışırsa, neden daha iyi, ama daha karmaşık olanları aramayı zahmet ediyorsun? Bu nedenle bizim mantığımız önyargılı ve tembeldir. Ancak durum buysa, muhakeme bilgiyle nasıl sonuçlanır? Sofistler, retoristler ve avukatlar, mantığın haklı olmakla değil, sadece başkalarını ikna etmekle ilgili olduğunu iddia etmekte haklı mıdır?

Aslında, kelimenin bu ustalarıyla aynı fikirde olmak zorunda kalacağız. Bununla birlikte, oyunda başka bir faktör var, yani nedenlerin ele alındığı insanlar. Başkalarının iddiaları tarafından kolayca kolay sallanmıyoruz, çünkü bu bizi aldatma ve manipülasyona karşı savunmasız bırakacaktır. Eğer bir eczacı bize ve ailesine yardım ettiğini söyleyen homeopatik bir iksir satmaya çalışırsa, şüpheci davranırız çünkü fıkralar bilimsel kanıt olarak sayılmaz. Benzer şekilde, sadece gerekçeleri de kabul etmiyoruz. Eğer bir arkadaş sadece heyecan için bir iPhone çaldığını iddia ederse, ona doğru söyleyeceğiz ve gelecekte de ondan kaçınacağız. Nedenin ima ettiği norm kabul edilemez. Daha sonra çalma arkadaşımız daha iyi sebepler sağlama – eğer uygun olan varsa – veya davranışını ayarlama seçeneğine sahiptir. en azından başkaları tarafından tekrar hoşgörü altına alınmak istiyorsa. Özetle, nedenleri değerlendirirken, onları ürettiğimizden çok daha kritik olma eğilimindeyiz. Bu da fırsatlar yaratır.

İnsanlar, söyleyebildiğimiz kadarıyla, bu gezegendeki sebep olan tek türdür (kesin sebepler üretme ve değerlendirme anlamında). Bu nedenle, Amerikan filozofu Wilfrid Sellar’ın nedenlerin alanınıetiketlediğini girdik .. Bir şeyleri basitçe söyleyemeyiz ya da yapamayız; diğerleri her zaman bir açıklama isteyebilir: Neden buna inanıyorsun, neden bunu bildiğini düşünüyorsun, neden böyle davranıyorsun? İlk başta, sebeplerimiz onlardan kurtulabildiğimiz sürece çok iyi olmayacak. Bununla birlikte, başkalarının eleştirel gözü, daha iyi nedenler aramamızı zorunlu kılmaktadır. Artık bu gibi sebepleri sağlayamadığımız zaman, inançlarımızı değiştirmek veya davranışlarımızı düzeltmek zorunda kalıyoruz. Tanrı’nın, cadıların ve tek boynuzlu atların varlığını destekleyen hiçbir sebep kalmamıştır; kölelik veya kadın sünneti için bahaneler tükenmiştir. Bunun yerine, görelilik teorisine ve evrensel insan hakları bildirgesine sahibiz. Sebepler alanındaki etkileşimlerimiz daha iyi bilgi, davranış ve toplumlarla sonuçlanır.

Fakat bilgi o zaman nedenlerle ilgili bir fikir birliğinden daha fazlası değil midir? Bu, en yetenekli retoristlerin bilgi sayısının ne olduğunu belirleyeceği anlamına mı geliyor? Gerçek şu ki, hangi gruba pozisyonu veya sebebi için en fazla destek vereceğini belirlemedi mi? Tam değil. Bu tür iddiaları savunan filozoflar ve sosyal bilimciler, ikna edici argümanların iyi argüman olma eğiliminde olduklarına dikkat çekiyorlar. Mevcut en iyi nedenlerin ne olduğu konusunda hemen hemen hemfikir olunca, bu nedenlerin desteklediği pozisyon doğrudur (veya en çok istenen seçenek). Pragmatik filozof Charles Peirce’in dediği gibi: “Soruşturmayı yapan herkes tarafından nihayetinde kabul edilmek istenen kader, gerçeği kastettiğimiz şeydir ve bu düşüncede temsil edilen nesne gerçektir.”

Sebeplerin alanı bu etkiyi ancak insanların nedenlerini formüle edip değerlendirmesine izin verildiğinde yapabilir. Olmazsa, dogmatizm ve totaliter rejimler ile sonuçlanır. Bilim ve demokrasi, mükemmelliği , sebeplerin serbestçe dolaşabileceği, en harika sonuçlara yol açan boşluklar oluşturur: kendimiz de dahil olmak üzere dünyanın tüm yönleri ve insanların gelişmesini sağlayan toplumlar hakkında olağanüstü bilgi. Sadece bu “açık toplumlar”, Karl Popper’ın kendilerinin dediği gibi, sürekli diyalog biçiminde fikrin bilgiye dönüşeceği koşulları sağlar.

İletişimde Ses Tonu Nasıl Olmalıdır?

Ses insan iletişiminin en önemli parçalarından bir tanesidir. Sesinizle birlikte iletmiş olduğunuz mesajlar olabilir. Bunları belki bilerek belki de bilmeyerek kullanıyor olabilirsiniz. Bunun içinde öncelikli olarak ses tonunuzu tanımanız iyi bir fikir olacaktır. Sesin tınısı, yüksekliği, hızı ve netliği sizin iletişimdeki en büyük silahınız olacaktır.

Mesela aynı cümleyi birden fazla insanlara kullandırabilirsiniz. Ancak herkesin o cümleyi kullanış şekli yani sesin tınısı birbirinden farklı olacağından dolayı sesin tonu psikolojik sonuçlar ortaya çıkaracaktır. Buradan baktınız zaman şunu söyleyebiliriz ki tüm kelimeler kendi içinde özlü bir sözdür.

İnsanlar birbirleriyle olan iletişimlerinin % 60’ını sözsüz olarak kullanırlar % 30’luk bölümde ise ses tonunu kullanırlar buradan da alınacak sonuç şu olacaktır. Biz insanların söyledikleri sözlerinin %90’ını ağzımızdan çıkmıyor.

İnsanların ses tonlarını incelediğiniz de ne yapmanız gerektiği de açıkça ortaya çıkıyor. Yani yabancı dil konuşan birisiyle muhabbet etmiş olsanız bile onların ne hissettiklerini ve düşündüklerini anlayabilirsiniz. İsterseniz aşağıda bunlara biraz örnek verelim.

Hangi ses tonu nasıl yorumlanır?

Derin ses tonunun insanın olgunluğunu hatırlattığını biliyoruz dolayısıyla bu da etrafındakilerine güven verecektir. İşte siz bu ses tonunu reklamlarda çok fazla dinliyorsunuz. Yani burada güzel bir tespit yapılmış ve insanın psikolojik olarak ürüne güven duyması sağlanıyor. Ancak burada sesin tonunun derecesi de önemlidir. ses çok yoğun bir tondaysa o zaman karanlık bir hisse kapılır.

Katı ses tonuna sahip olan kişiler seçkin ve önemli olarak hissedilirler.

Sessiz bir şekilde konuşan insanların zayıf ve güçsüz oldukları hissedilir. Bunun içinde genelde garip birisi şeklinde tanımlanabilirler.

Konuşurken titiz bir ses tonuna sahip olduğunuz da etrafınızdakiler tarafından güven duyulmazsınız. Her an bunun altından bir iş çıkabileceği düşüncesi oluşur.

Yani aslında ses öyle ince bir detaydır ki bir insanın kimliğinin doğrulanması içinde onu ele verecektir. Günümüzde teknolojik cihazlara da ulaşabilmek için sesin gücünden faydalanılır. Sesin önemli bir rolü vardır ki o da mahkemede delil olarak sunulabilir. Hatta parmak izinden çok daha güvenli bir tespittir.

Dedektif nedir, ne iş yapar?

Dedektif, kişi ya da kurumlar için yasal yollardan bilgi ve belge toplayan kişidir. Türkiye’de, yurt dışında olduğu gibi kolluk kuvvetleri içerisinde özel bir sınıf olarak dedektifler bulunmaz. Türkiye‘de dedektif olmak isteyen kişilerin, özel bürolarda çalışması gerekir.

Dedektif Görev ve Sorumlulukları Nelerdir?

Kendisine verilen araştırma işlerini yerine getirmek ve gerekli bilgileri toplamak ile görevlidir. Bunun dışında görev ve sorumlulukları şöyle sıralanır;

 • Kimliğini gizlemek,
 • Yasa ya da etik ilkelerine saygılı olmak ve dışına çıkmamak,
 • Profesyonel davranmak ve duygularını, müşterinin taleplerinin önüne geçirmemek,
 • Müşteriler için rapor oluşturmak.

Dedektif Olmak İçin Nasıl Bir Eğitim Almak Gerekir?

Özel bir eğitime ihtiyaç duyulmuyor. Türkiye’de çalışan dedektifler ikiye ayrılıyor. Bunlardan ilki uzun süre asker ya da polis olarak kolluk kuvvetlerinde çalışan ve genellikle araştırma gibi işler ile uğraşan kişilerdir. Bunun dışında Psikoloji ya da Sosyoloji gibi 4 yıllık lisans programlarından mezun olan kişiler, dedektiflik bürolarının verdiği özel eğitimler ile dedektif olarak çalışabilir. Ayrıca dedektifler; gıda, medeni hukuk ya da çocuk eğitimi gibi konularda uzmanlaşabilirler.

Dedektifte Aranan Nitelikler Nelerdir?

Dedektifler, sabırlı ve şartlara kolay adapte olabilen yapıda olmalıdır. Çünkü dedektifler girdikleri ortamda kendilerini belli etmeden uzun süre geçirmek zorunda kalabilir. Bunun dışında dedektiflerde aranan nitelikler şöyle sıralanır;

 • Yeni teknolojilere hızla adapte olabilmek,
 • İyi derecede İngilizce bilmek,
 • Yasal süreçlere hakim ve saygılı olmak,
 • Kişilerin suç işlediğini düşündüğü zaman nefsi müdafa dışında müdahale etmemek ve sadece şikayetçi olmak,
 • Ekip çalışmasına yatkın olmak.

Tuttuğu dedektif beceriksiz çıkınca ortalık karıştı! Şimdi de kocası boşuyor

5 yıllık evli Adile Ö., eşinin aldattığından şüphelenerek internet üzerinden bulduğu bir dedektif tuttu. Adile Ö., dedektife 7 günlük takip için anlaşarak 4 bin TL verdi. Ancak para ödeyip sonuç alamayınca dolandırıldığı iddiasıyla savcılığa başvurdu. Eve gelen tebligatları görünce durumu öğrenen Şener Ö. ise eşi Adile Ö.’ye boşanma davası açtı. Adile Ö. yaşananları “Şikayet sonrasında eve tebligat gelmişti. Eşim de görünce bana sordu. Ben de her şeyi anlatmak zorunda kaldım. Bankada bulunan bir kısım parayı çekmem ve ziynet eşyalarımı da sattığımı öğrenince bana boşanma davası açtı” sözleriyle anlattı

Vatan Gazetesi’nden Tolga Atar’ın haberine göre, eşinin kendisine olan davranışlarından şüphelenen Adile Ö. aldatıldığını düşünerek yakın bir arkadaşının önerisiyle bir dedektif buldu. İnternet üzerinden bulduğu dedektif H.B. ile buluşan genç kadın kocasının takip edilmesini istedi. 

Adile Ö., 7 günlük takip için anlaşarak 4 bin TL verdi. Takibin uzaması üzerine 4 bin lira daha veren genç kadın sonrasında tuttuğu özel dedektife ulaşamadı. Bir süre sonra kendisini arayan özel dedektifin ‘kocanızla ilgili bir olumsuzluk yok’ demesi üzerine savcılığa giden kadın özel dedektif H.B.’nin kendisini dolandırdığını belirterek şikayetçi oldu.

“ALDATIYORDU AMA KANITLAYAMADIM”

Adile Ö. savcılıkta, “Eşim beni aldatıyordu fakat bunu kanıtlayamadım için bir arkadaşımın tavsiyesi üzerine internetten araştırma yaptım. Bu kişi H. B. ile telefonlaşarak bürosuna gittim. Eşimle ilgili ayrıntıları anlattım. İlk seferde eşimle ortak olan hesabımdan çekerek 4 bin TL verdim. Takibin uzamasını için 4 bin daha istedi onu da ziynet eşyalarımı satarak verdim. Aradan 1,5 hafta geçti telefonlarıma cevap vermeyince bürosuna gittim. Büroda çıkan olmadı. Daha sonra beni arayarak “Eşinizle ilgili olumsuz bir durum yok’ dedi. Aradan 2-3 ay geçti benimle irtibata geçmedi, telefonlarıma da cevap vermedi. Şikayetçiyim” dedi.

Eşinden habersiz yaptığı işler yüzünden boşanma aşamasına geldiğini söyleyen Adile Ö. “Şikayet sonrasında eve tebligat gelmişti. Eşim Şener Ö., görünce bana sordu. Ben de her şeyi anlatmak zorunda kaldım. Bankada bulunan bir kısım parayı çekmem ve ziynet eşyalarımı da sattığımı öğrenince bana boşanma davası açtı. Davamız halen devam etmektedir” dedi.

haberturk.com

Sahte dedektif karakola düşürür

sahte dedektif

İnternet üzerinden müşterilerine ulaşan dedektiflik büroları yasal dayanakları olmasa da verdikleri hizmete göre bin ila 100 bin TL istiyor. Denetim olmayınca sahte dedektifler de can yakıyor. Özel Dedektifler Derneği Başkanı İsmail Yetimoğlu, tehdit edilen ya da dolandırılan çok sayıda vatandaştan şikayet aldıklarını söyledi.

Yıllarca film ve dizilerde izlediğimiz Sherlock Holmes’un mesleği son yıllarda ön plana çıkan ve getirisi yüksek iş kolları arasında yer almaya başladı. Geçmişte gazetelerde ‘iş takibi yapılır’ şeklinde ilan veren dedektifler şimdilerde internetin sınırsız ve kimi zaman fütursuz imkanlarından yararlanıyorlar.

YASAL BOŞLUK VAR

Türkiye’de henüz ‘Özel Dedektiflik Kanunu’ bulunmadığı için meslek fiili olarak yapılıyor.Bu iş kolunun yerleşmesi için yoğun bir çaba gösteren Özel Dedektifler Derneği (ÖDD) Başkanı İsmail Yetimoğlu ile sektörde yaşanan sorunları görüştük. Dedektiflerin ücretlerinin araştırma konusuna göre farklılık gösterdiğini söyleyen Yetimoğlu, ‘Ücretler bin TL ile 100 bin TL arasında değişiyor. Özel Dedektiflik sektörünün yıllık tahmini ekonomik büyüklüğü 1 milyon dolar civarında’ dedi. 

EN ÇOK KADINLAR MAĞDUR 

Yetimoğlu, sahte dedektifler tarafından kandırılan ve şantaja uğrayanlardan neredeyse her gün şikayetler aldıklarını söyledi. Yetimoğlu, bu kişilerin gerçek ismini vermeden kendini avukat, polis, asker olarak tanıttıklarını ifade etti. Bazılarının ise yapılan araştırmalar sonunda adi suçlardan arandıklarının tespit edildiğini söyledi. ‘Bu konuda en fazla kadınlar mağdur ediliyor’ diyen Yetimoğlu, ‘Bu kişiler müşterisinden belli bir ücret alıyor sonrasında hiçbir iş yapmadan veya kısa bir araştırmayla elde ettiği bilgileri karşı tarafa satıyor. Müşterisini tehdit edip olayı kapatıyor. İnsanlar da şikayetçi olamıyor’ şeklinde konuştu.

PATRON DA YÖNETİCİYİ İZLETİYOR

Özel Dedektiflik hizmetlerinde en fazla talebin boşanma davaları ile ilgili olduğunu söyleyen Yetimoğlu, şirketlere de dedektiflik hizmeti sunulduğunu belirterek hizmet taleplerini şu şekilde sıraladı: ‘Şirketlerin bayilerinin araştırılması, ortaklıklar öncesi araştırmalar, icra davalarında alacaklarla ilgili malvarlığı incelemesi, şirketlerin üst düzey yöneticilerinin şirket menfaatleri dışında bir faaliyeti olup olmadığı konusu, şirket içi şaibeli durumların incelenmesi.’

DOLANDIRICILAR 25 BİN EURO ÇARPTI

Yetimoğlu, İzmir’de yaşanan bir olayı şu şekilde anlattı: ‘Bir kişi mağduriyetini yazılı olarak derneğimize iletti. Savcılığa suç duyurusu yapmak için vekalet vermesini istedik. Sonra vatandaş dolandırıldığı kişiden korkarak vazgeçti. Bu kişi yabancı eşinden boşanmıştı ve çocuğu yurt dışına kaçırılmıştı. İnternetten bulduğu bir sahte dedektif ile 50 bin Euro’ya anlaşarak 25 bin euro masraflar için ödeme yapmıştı. Bu sahte dedektif ilgili ülkeye gitmiş ve 5 yaşlarında başka bir çocuğun resmini çekerek müşterisine vermiş. Müşterinin parasını istemesi üzerine tehditler başlamış. Sonuç olarak 25 bin euro vermiş olmasına rağmen hiçbir karşılık bulamadığı gibi tehdit ve şantajlara maruz kalmış.’

21 ÜYE İHRAÇ EDİLDİ

Dünyada yüz yılı aşkın süredir mesleğin sürdürüldüğünü belirten Yetimoğlu, derneklerine bağlı 34 üyenin olduğunu ifade etti. Uluslararası Özel Dedektifler Dernekleri Federasyonunun belirlemiş olduğu ‘Uluslararası meslek standartları ve etik kuralları’ çerçevesinde Türkiye geneli ‘Ahlaki ve Hukuki’ dayanağı olan araştırmalarda faaliyet gösterdiklerini söyledi. Üyelerinin sürekli denetlediklerini ifade eden Yetimoğlu, ‘Gelen şikayetler incelendikten sonra kusurlu bulunan 21 üye ÖDD’den İhraç edildi’ dedi.

NASIL DEDEKTİF OLUNUR?

Dedektif olmak için 1 yıllık bir yurt dışı eğitimi almak ve ayrıca bazı meslek bürolarında staj yapmak gerekiyor. İsmail Yetimoğlu, ’30 Ekim 2007 tarihinde hükümetin talimatı ile hazırlanan ‘Özel Dedektiflik Kanunu’ TBMM Komisyonunda bekliyor’ dedi. Dedektiflik şirketi de olan Yetimoğlu, personelini üniversite öğrencilerinden temin ettiğini dile getirdi. Yetimoğlu, çalışmalarını şu şekilde özetledi: ‘2010 yılında Kocaeli Üniversitesi Rektörlüğü ile imzalamış olduğumuz eğitim protokolü ile Özel Güvenlik Koruma Bölümü MYO öğrencilerine ‘Özel Dedektiflik’ derslerini veriyoruz.’

yenisafak.com

İnternet Çağında Dedektif Olmak

Dedektiflik artık ölmeye yüz tutmuş bir meslek zannediyorsanız yanılıyorsunuz. Çünkü internet çağıyla sadece yöntemler değişti.

1940’ların Hollywood filmlerinden bu yana hem dünyada hem de ülkemizde akıllara kazınan bir dedektif modeli var. Bej renkli pardesü, fötr şapka, kendini çok belli etmeyen ancak karizmatik görünen bir araba, dürbün ve diğer detaylar. Hatta ülkemizde rahmetli Kemal Sunal’ın oynadığı ve tam da böylesi bir tiplemeyi konu alan Bay Kamber isminde bir TV dizisi bile vardı.

Tabii ki filmler ve diziler bir yana, dedektiflik uzun yıllardır bazı kişiler tarafından icra edilen gerçek bir meslek. Bu mesleğin müşterileri de eşininden şüphelenenler veya düşmanlarının her adımından haberdar olmak isteyenler olabiliyor. Ancak her meslekte olduğu gibi, değişen dünya ve gelişen teknolojiyle dedektiflik de kabul değiştirdi. Artık insanları gözetleyebileceğiniz koskoca bir sosyal medya ve internet dünyası var.

Dünya ile beraber yöntemlerini değiştirmek zorunda kalan dedektiflerden biri de, 1982 yılından bu yana dedektif olarak çalışan Jay Rosenzweig.

Dedektiflik neydi, ne oldu?
internet çağında birey ve nesne takibi1980’lerde birinin eşini aldatıp atmadığını öğrenmek için onu ofisinden motele kadar takip ederdim diyen Rosenzweig, bugünlerde ise büyük oranda bilgisayar başında işini hallediyor. Aldatma senaryosu için sahte bir profil açtığını söyleyen Rosenzweig, kurbanını yemleyerek olacaklara bakıyor.

Bir başka örnek ise kızının erkek arkadaşının herhangi bir suç kaydı olup olmadığını öğrenmek isteyen annede ortaya çıkıyor. PC başında yapılan araştırma ile çocuğun sabıka kayıtları, hangi eyalette nasıl bir yargılama ile karşı karşıya kalındığı artık bulunabiliyor. Eskiden olsaydı, tek tek eyaletleri gezmek ve fiziksel dokümanlarla kayıtları araştırmak gibi meşakkatli işler söz konusu olacaktı.

Tabii ki yeni dünyayla beraber işlerin zorlaştığı bazı durumlar da var. Örneğin 1998 itibarıyla GPS cihazı kullanarak bir kişiyi veya aracı takip etmek yasa dışı. Bunu sadece, araç kendinizin üzerineyse yasal olarak yapabiliyorsunuz. Bu da, eskiden kolayca takip edilebilen hedeflerin yasal olarak lokasyon bazlı takip edilmesini zorlaştırıyor.

Yeni Evliler Ne Yapmalı?

Evlenmek kadın ve erkeklerin hayatındaki en önemli anlardan bir tanesi ve pek çok kişi evlendikten sonra hayatında ciddi değişimler yaşıyor. Zira yeni bir ev, sürekli başka bir insanla birlikte yaşamak, değişen alışkanlıklar ve öncelikler, yeni evlenilen dönemi oldukça sıkıntılı bir hale de getirebiliyor. Dolayısıyla yeni evliler ne yapmalı sorusuna cevap verirken bu dönemde evlilerin karşılaştıkları en temel problemlere nasıl yaklaşmaları gerektiğine de bir değineceğiz.
Yeni evlenen çiftler henüz ailelerinden zihinsel anlamda henüz kopamamışlardır ve bu nedenle ailelerini sık sık görmek isterler. Ancak bu durum her hafta sonunun bir tarafın ailesinin yanında geçmesi anlamına gelmeye başlar ve bir taraf bundan illa ki sıkılmaya başlar. Dolayısıyla özleminize biraz direnmeli, eşinizin de ailesinden biraz uzak durabilmesini sağlamalısınız. Aksi taktirde büyükleriniz bu gidişata alışacaklardır ve onları ziyaret etmediğinizde sitemler ve kavgalar ardı ardına geleceklerdir.

Yeni evlilerin yaptıkları hatalardan en büyüğü ise hemen çocuk sahibi olma eğilimleridir. Ancak hemen çocuk yaptıktan bir kaç sene sonra çiftler bazen birbirlerine uygun olmadıklarını farkederler ancak çocuk nedeniyle boşanma yoluna da gitmekte zorlanırlar. Dolayısıyla evlilik rayına oturmadan, maddi ve manevi anlamda hazır olmadan çocuk peşinde olmamalısınız. Aksi taktirde hem kendiniz hem de çocuğunuz için zorlu günler sizleri bekleyebilir.
Evliliğin ilk dönemlerinde para biriktirmek çok önemli bir öncelik değildir ancak evlilik süresince yaşanan maddi sıkıntılar, kenarda biraz para olmasının iyi olduğunu sizlere gösterecektir. Bu nedenle azar azar bile olsa para biriktirmeli, en azından bir kaç bin liranın acil ihtiyaçlar için hazırda durduğundan emin olmalısınız. Bilhassa çocuk sahibi olduğunuzda bunun ne kadar iyi bir fikir olduğunu fark edeceksiniz.
Evlilik kendinize ait zamanınızdan tamamen ödün vermenizi gerektirmez. Arkadaşlarınızla eşiniz yanınızda olmadan buluşun, kitap okuyun, müzik dinleyin, hobilerinizi uygulayın. Yeni evlenen çiftler her şeyi çift olarak yapma eğilimindedirler ancak bu durum bir süre sonra hiç kimsenin özel hayatının kalmaması ile sonuçlanır ve evlilikte bezginlik baş gösterir. Bu sorunun üstesinden gelebilmek için evli olduğunuzu, yapışık ikiz olarak doğmadığınızı aklınızdan çıkartmayın.